Et langt vennskap

Nationaltheatret har ingen uvenner, men er likevel som alle oss andre helt avhengig av en fortrolig vennekrets. Venneforeningen skal være teatrets støttespiller og veileder i teatrets kontakt med publikum og myndighetene.

Tanken er at Venneforeningens medlemmer gjennom gode og spesielle tilbud skal bli godt kjent med teatret, og derigjennom bli teatrets “ambassadører”.

Historie

Nationaltheatret åpnet fredag 1. september 1899 i dagens teaterhus, tegnet av arkitekt Henrik Bull.
I over 100 år har landets hovedscene vært arena for norske scenekunstnere, for klassiske og nyskapende teateroppsetninger, storslåtte markeringer og bitre stridigheter.

Under Nationaltheatrets gullalder ble Foreningen Nationaltheatrets Venner stiftet i 1932, og har opp gjennom årene vært til uvurderlig støtte for teatret og dets ansatte. I de senere år har foreningen ytet flere million kroner i form av gaver og stipendier. Når det på våren 2017 ble kjent at regjeringen vil legge innpå to milliarder kroner til rehabilitering av teatret, håper vi at foreningen kan bidra med sine ressurser i det omfattende og krevende arbeidet.

Medlemskap

Medlemskapet i foreningen følger teatrets sesong fra august til juni.
Tegning av medlemskap forutsetter ingen binding.

Styremedlemmer

Erna Ansnes

Einar M. Bull

Leif Nybø (styreleder)

Hans Peter Reiss

Gro Strande

Wenche Øverås

Øystein Røger (varamedlem)

Ole Asgeir Madland (varamedlem)

Trond Okkelmo (foreningens sekretær)

Observatør:
Nationaltheatrets direktør, Marta Færevaag Hjelle

Kontaktinformasjon

Foreningen Nationaltheatrets Venner

Sekretær Trond Okkelmo
Ostadalsveien 66
0753 Oslo
Tlf. 92 02 09 44

post@natvenner.no

Vedtekter