Bli medlem i teatersesongen 2022/2023 og du kan benytte deg av våre tilbud fra nå av.

Melder du deg inn i vår venneforening for sesongen 2022/2023, kan du  benytt deg av våre tilbud i inneværende sesong frem ti 1. juli. Dermed kan du kjøpe inntil 6 billetter med 30 prosent rabatt på ordinære priser  til teaterforestillingene frem til  1. juli.