Du kan bli medlem i vår forening

Er du medlem i Nationaltheatrets Venner? Hvis ikke er det all grunn til å bli det. Du betaler kr 450 for teatersesongen 2020/2021 og kan opprette “Min side” på teatrets hjemmeside: nationaltheatret.no.
Du får 30 prosent rabatt ved kjøp av billett(er) og innbydelse til våre arrangementer.