Du kan bli medlem i vår forening

Er du medlem i Nationaltheatrets Venner? Hvis ikke er det all grunn til å bli det. Du betaler kr 450 for teatersesongen 2020/2021 og kan opprette “Min side” på teatrets hjemmeside: nationaltheatret.no.
Du får 30 prosent rabatt ved kjøp av billett(er) og innbydelse til våre arrangementer.

Vildanden er utsolgt

Mange har nå lest Mona Levins strålende kritikk av teatersjef Hanne Tømtas oppsetting av Vildanden på Nationaltheatret. Det gjør at det forespørres om vi har billetter igjen til vår venneforestilling 7. oktober. Dessverre, det har vi ikke. Alle ble solgt allerede i juni.r