Fikk du med deg generalprøven på “Teaterkonsert: Fra Berlin til Broadway”

Nationaltheatrets Venner fikk tilbud om gratisbilletter til generalprøven på “Teaterkonsert: Fra Berlin til Broadway” torsdag 22.mars.

De som benyttet seg av tilbudet opplevde i følge Aftenpostens anmelder, Mona Levin en forestilling som gav mye, og følgelig håper anmelderen på at produksjonen kan stettes opp også senere.

Trykk her for å lese anmeldelsen i Aftenposten

Vellykket Festaften for Nationaltheatrets venner

Nationaltheatrets venner holdt sin Festaften 2019 i Nationaltheatret lørdag 2. februar. Deltagerne fikk se forestillingen “Vi må snakke om Faust”, hvoretter de med en forfriskning i hånden satte seg til bords i teatrets restaurant for å innta en festbuffet.

Rundt 11 bord satt 88 deltakere  – hvorav 82 var medlemmer, og de resterende var teatrets direktør, Marta Færrevaag Hjelle og fire av skuespillerne (Marika Enstad, Petronella Barker, Kjersti Tveterås og Nader Khademi pluss produsent for forestillingen David Parrish).

Styreleder, Leif Nybø ønsket velkommen og introduserte kulturministeren, som hilste og snakket både om forestillingen, viktigheten av teatret og gjorde seg noen tanker om dets fremtid foran og i byggeperioden.

Kulturministerens tanker omkring forestillingen reflekterte nok medlemmenes tanker, det var ulike oppfatninger rundt bordene om hva man hadde sett. Uansett var man imponert over skuespillernes prestasjoner.

Direktør Marta Færevaag Hjelle hilste fra teatret.

Lise Fjelstad sto for det kunstneriske innslaget under middagen og leste flere dikt under vignetten kjærlighet – alt presentert med en rød tråd. Hun ble særdeles godt mottatt.

Så nå er det vel bare å se frem til Festaften 2020.